Eğitim Metodu

HIGH/SCOPE

Teori ve uygulamayı birleştiren bir eğitim sistemi olan hıgh/scope programının amacı :gelişimsel olarak tutarlı bir eğitim sağlamaktır. Program aktif öğrenme prensibine dayanır. Çocuklarımız ‘’Planla – Çalış – Hatırla’’ kriterlerine göre kendi planlamalarını yaparken, öğretmenlerimizin verdiği sözlü-sözsüz destek ve hazırlanmış çevreyle birlikte ,planlamalarını uygulama fırsatı bulurlar.

MONTESSORİ

‘’Eğitimde metodun değil insan kişiliğinin göz önüne alınmasını söyleyen’’ Dr.Maria Montessori eğitim felsefesini her çocuğun özel ve tek olması üzerine kurmuştur. Hazırlanmış cevrede çocuk montessori materyallerinden breysel ilgi ve eğilimine göre bağımsız olarak seçim yapar.Montessori materyalleri çocuklara istedikleri kadar tekrar etme olanağı sunar. Sınıfta her materyalden bir tane olması ,çocuğun bir başka arkadaşıyla kıyaslanmamasını sağlar. Çünkü öğrenme ritmi herkeste farklıdır. Materyallerdeki hata kontrolü çocuğun kendi hatasını bulmasıyla gerçekleşir ve böylelikle kendi kendisini düzeltmesine olanak sağlar .Buda yetişkinden bağımsızlaşmasını doğal olarak gerçekleştirir.

SCAMPER

Yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulatılması kolay ,eğlenceli bir beyin fırtınalaması yöntemidir. Scamper etkinlikleriyle çocuklara sorulan sorularla , grup önünde kendilerini ifade etmeleri , evden getirdikleri her hangi bir objeylede ev ve okul arasındaki bağlantıyı kurmaları sağlanır.