Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışma kişinin kendisini ve çevresini tanıması, problem çözme becerilerini kazanması, kendini gerçekleştirmesi, karar verme ve uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi, bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi amacıyla uzmanlarca yapılan tüm öğrencilere yönelik profesyonel bir hizmettir. Bu bağlamda, rehberlik servisi olarak öğrencilerin psikososyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederek, varsa normal dışı gelişmeleri erkenden tespit ederek aileyi bu doğrultuda bilgilendirmek ve yönlendirmek ve öğrenciye okul ortamında destek sağlamayı amaçlıyoruz.

Rehberlik Servisimizin öğrencilere, velilere ve okul çalışanlarına hizmet verirken kullandığı yöntemlerden bazıları:

  • Öğrencilerle bireysel çalışmalar
  • Öğrencilerle grup çalışmaları
  • Sınıflarda rehberlik dersi ve gözlem saatleri
  • Test ve envanter uygulamaları
  • Veli görüşmeleri
  • Veli eğitim seminerleri
  • Sınıf ve branş öğretmenleriyle düzenli görüşmeler

Ailenin isteği doğrultusunda öğrencinin destek aldığı uzmanla görüşmelerdir.