REHBERLİK

Okul öncesi dönem çocuklarımızın eğitimi ve gelişimi açısından önem taşır. Özellikle çocuğun gelişimi açısından genç ve yetişkinlik dönemindeki bireysel özelliklerinin etkilenmesinde önemli bir süreçtir. Bu nedenle dönem içinde davranış, ortaya çıkan yetenekler ve gelişim alanları ayrıntılı bir şekilde takip edilmesi gerekir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma kişinin kendisini ve çevresini tanıması, problem çözme becerilerini kazanması, kendini gerçekleştirmesi, karar verme ve uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi, bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi amacıyla uzmanlarca yapılan tüm öğrencilere yönelik profesyonel bir hizmettir. Bu bağlamda, rehberlik servisi olarak öğrencilerin psikososyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederek, varsa normal dışı gelişmeleri erkenden tespit ederek aileyi bu doğrultuda bilgilendirmek ve yönlendirmek ve öğrenciye okul ortamında destek sağlamayı amaçlıyoruz.

Rehberlik Servisimizin öğrencilere, velilere ve okul çalışanlarına hizmet verirken kullandığı yöntemlerden bazıları:

 • Öğrencilerle bireysel çalışmalar
 • Öğrencilerle grup çalışmaları
 • Sınıflarda rehberlik dersi ve gözlem saatleri
 • Test ve envanter uygulamaları
 • Veli görüşmeleri
 • Veli eğitim seminerleri
 • Sınıf ve branş öğretmenleriyle düzenli görüşmeler
 • Ailenin isteği doğrultusunda öğrencinin destek aldığı uzmanla görüşmelerdir.

Öğrencilere Uygulanan Test ve Envanterler

 •  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Gessell Gelişim Testi
 • Goodenought Harris İnsan Resmi Çizme Testi,
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi